Clubkampioen 2023 - 2024

                                          John Weel

                                                     Clubkampioen 2022 - 2023

                              Gidus van de Swaluw

Sjaak is Gewestelijk Kampioen Libre 1e klas geworden. 
De Nationale Finale wordt gespeeld op 23 en 24 april bij BV OBIS in Heemskerk.

 

 


Na de eerste golf
 
Het was voorspeld, er komt een tweede golf met besmettingen. En die is er nu.
 
Het districtsbestuur heeft kort na de persconferentie van de regering op 28 september  besloten om alle KNBB wedstrijden met onmiddellijke ingang stil te leggen.
Op 29 september kreeg u allen een korte nieuwsbrief.
 
Er was vanuit de KNBB nog veel onduidelijkheid. Maar onduidelijkheid lijkt, met betrekking tot de Corona maatregelen, de laatste tijd de overhand te hebben. Wij probeerden door alle wedstrijden stil te leggen, duidelijkheid te geven zonder onderscheid te maken tussen de locaties, klassen of verenigingen.
 
De KNBB nam eerst besluiten voor de sectie Driebanden. Dat werd al snel in het Noord-Hollands Dagblad gepubliceerd. Maar dat gold alleen voor die wedstrijden op de grote tafel en dat heeft niks met de wedstrijden te maken die wij onderling in de districtscompetitie of de PK spelen. Wij spelen onder een ander onderdeel van de koepel welke de KNBB is.
 
Er kwamen steeds meer districten met de besluiten de wedstrijden stil te leggen. En op 30 september kwam de publicatie van de KNBB vereniging Carambole ( KVC) met de volgende besluiten:

  1. De competitie wedstrijden: voor de nationale competities van de KVC ( Topteams enz.) geldt dat deze t/m 25 oktober worden opgeschort.
    Verder adviseren wij dringend om de districtscompetities stil te leggen t/m 25 oktober, tenzij anders mogelijk is binnen het district en in overleg met de teams. Bij het wel door laten spelen van de competitie worden andere competitievormen ( zoals het spelen met afwijkende partijlengtes) niet toegestaan*.
     
  2. Persoonlijke kampioenschappen (PK): op gewestelijk en nationaal niveau worden alle wedstrijden t/m 25 oktober afgelast. Geplande wedstrijden kunnen heringedeeld worden nadat verdere overheidsmaatregelen bekend zijn (20 oktober).  


Wat het vervolg zal worden: als het mogelijk is wedstrijden inhalen.
In de districtscompetitie zal dat denk ik geen groot probleem zijn.  
Bij de PK wedstrijden zal inhalen lastiger worden, aangezien we daar aan een veel voller / lastiger agenda zijn gebonden. Ook zijn we daarin meer afhankelijk van de overige districten.
 
We willen allemaal graag duidelijkheid over hoe en wanneer we weer kunnen spelen. Maar die duidelijkheid kan niemand ons geven. Het enige wat duidelijk is, is dat we ons aan de maatregelen van de overheid en de KNBB die nu gelden, dienen te houden.
 
Bij de meeste verenigingen zal de clubavond doorgaan. Ik hoop dat u daar ook zo veel mogelijk rekening houdt het Corona protocol en voor iedereen een veilige speel situatie biedt. Zo kunnen we als biljarters mee werken aan beperking van de besmettingen. We willen allemaal graag biljarten. Onze gezondheid is iets kostbaars. Laten we er zuinig mee om gaan.
 
Mocht u vragen hebben, laat het mij dan weten!

* 2 dagen later komt er van de KVC: Indien een district op een andere manier de competitie wil voortzetten, verzoeken wij u om te overwegen om deze dan ook voor de rest van het seizoen aan te houden.
 
Het bestuur van West-Friesland heeft besloten om te wachten tot wat er na 20 oktober van de overheid bekend gemaakt wordt. Dan kijken we of en hoe wij de competitie kunnen aanpassen.
 

Thea de Weerd

Vijfentwintig augustus start seizoen alsmede de Jaarvergadering.

De eerste clubavond is alweer voorbij. De avond begon met koffie en koek en de jaarvergadering. Nadat voorzitter Cees uitgebreid had verteld over de huidige corona maatregelen werd de agenda behandeld. Aftredende bestuursleden waren Piet Schuitemaker en Gidus van de Swaluw. Voor hen in de plaats kwamen in het bestuur Ruud Smit en Klaas Reus.

De vergadering verliep goed en daarna was het vrij biljarten voor wie dat wilde.

Volgende week gaat het voor t echie!


De Rabo actie

Dinsdagavond 18 juni maakte de Rabobank bekend welke bedragen er aan de verschillende verenigingen werd uitgekeerd.

De Carambole kreeg een cheque van ruim 136 euro!

Zoals de foto laat zien zijn Cees en Gidus er blij mee.


Sabine presteert weer eens!

In het weekeinde van 11 en 12 mei heeft Sabine Bakker een prestigieus driebanden toernooi gewonnen in Winschoten. Het zgn. Damesxxx driebanden groot toernooi.

In aanloop naar de finale heeft ze oa gewonnen van de topspeelster Therese Klomphouwer. Niet alleen die overwinning maar ook de andere partijen waren echt TOP! De foto is genomen vanaf de pc net nadat Sabine de beker en bloemen in ontvangst heeft genomen.


Ledenvergadering en de grote finale!

Voorzitter Cees kon bijna alle leden verwelkomen op de jaarlijkse ledenvergadering. Hij begon met enige tijd stilte te vragen voor Piet Koops en mart Bakker die het afgelopen seizoen zijn overleden.

In de mededelingen vertelde hij onder andere over de nieuwe lakens die voorafgaande aan het komende seizoen zullen worden gelegd en dat het bestuur bezig is om samen met Sarto te kijken of er andere lampen boven de tafels kunnen worden aangebracht. Uit protest stopte een van de lampen er later op de avond mee tijdens de partij van Gerard en Jos! Gerard las zijn Jaarverslag voor en John deed verslag van de financiën. met complimenten van de vergadering werd alles goedgekeurd.

Een goede vergadering derhalve.

Daarna de finales!

Bart won van Emiel op de libretafel en dat deed ook Jos die van Gerard won. (Jos speelde steeds de ballen in het donkere gedeelte beweerden boze tongen, zodat Gerard dan mistte) . De finale tussen Jos en Bart leverde Jos weer eens de titel van Clubkampioen op, en verdient!

Bij het bandstoten won harry eerst van Cees en daarna won Ton van Gidus. In de finalepartij ging ton rap van start maar langzaam kwam Harry dichterbij. Maar niet dichtbij genoeg. Ton winnaar bij het bandstoten.

De eerste driebandpartij ging tussen Ruud en Ben. Ben speelde voortvarend en leek te gaan winnen maar ineens maakte ruud de punten en won de partij. daarna won Sjaak van John.

In de finalepartij kwam ruud als winnaar naar voren.

Mooie partijen, een mooie finale, en mooie winnaars!

En nu maar wachten op de eerste dinsdag na Wervershover kermis!


Jubileum De Carambole zestig jaar

Zaterdag 23 maart is het zestigjarig jubileum gevierd. met de leden, hun echtgenoten, partners.

Een heerlijke ontspannen avond waarop iedereen het naar zijn/ haar zin had.

Vermaak was er in de persoon van Kees Tuyp, de goochelaar uit Volendam. Je zit er bovenop en toch zie je niet hoe hij de ene truc na de andere ten uitvoer brengt. Op zijn Volendams en dat past heel goed bij De carambole.

Cees Benschop, onze voorzitter, had het genoegen enkele serieuze zaken naar voren te brengen.

Eerst sprak hij Jos Botman toe, die als enige zestig jaar lid is van De Carambole.  Niet alleen een hele goede biljarter maar lange tijd voorzitter van de club. Vergezeld van mooie woorden kreeg Jos een bos bloemen.

Even later huldigde Cees een ander lid, Sjaak bakker die meer dan vijftig jaar lid is. Hij kreeg een bos bloemen en een mooie oorkonde.

Daarna ging Cees verder door te vertellen hoe belangrijk onze oud-voorzitter Harry Scheerman is geweest voor de club. Harry kreeg ook een oorkonde maar daarop stond dat hij is verheven tot erelid van De Carambole.

Voor alle drie een terechte huldiging. Natuurlijk gaven de gehuldigden ook blijk van hun blijde verrassing.

Een mooi feest kwam veel te snel tot een einde. Over vijf jaar doen we het over werd enthousiast geroepen! Als we dat halen maar merkte een realist op.

We houden het maar op een feest over vijf jaar met iedereen die er nu ook bij was.

De feestcommissie: Cees Benschop, Kees Botman en Ton Swart hebben goed werk verricht en werden bedankt evenals Mathieu die gezorgd had voor een leuke surprise voor alle aanwezigen.

Gerard werd bedankt voor de leuke expositie waar in het kort de hele historie van De Carambole tot leven werd gebracht.

 

Groepsfoto linksonder is van Andijk/ Olga de Boer