Jubileumfeest

Foto's

Kerstbijeenkomst2018


Achttien december werd er wel op het groene laken gestreden maar ging het er heel humoristisch aan toe. Veel gein en lol en ja, soms een mooie stoot. Cees en Gerard verzorgden de avond met alternatieve spellen vandaar. Tijdens de koffie werd John gehuldigd door Thea namens het bondsbestuur vanwege zijn enkele weken geleden behaalde prestatie op het NK driebanden tweede klasse. Heel leuk!

Aan het einde van de avond bleek iedereen eerste te zijn geworden en ging weltevreden en met zijn of haar prijs naar huis.